A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾT QUẢ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ KHỐI MẪU GIÁO NHỠ HỌC KỲI NĂM HỌC: 2013-2014

PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ ...

    PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                                                     BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

                                                                                          KHỐI NHỠ HỌC KỲ I

                                                                                   Năm học: 2013-2014

TT

Tên lớp

Tỷ lệ chuyên cần

Tỷ lệ Bé ngoan

Phát triển thể chất

Phát triển

nhận thức

Phát triển

ngôn ngữ

Phát triển

Thẩm mỹ

Phát triển TC-XH

 

01

Nhỡ 1

30/30

100%

29/30

96,7%

28/30

93,3%

29/30

96,7%

28/30

93,3%

29/30

96,7%

29/30

96,7%

02

Nhỡ 2

30/30

100%

29/30

96,7%

28/30

93,3%

28/30

93,3%

29/30

96,7%

28/30

93,3%

29/30

96,7%

 

03

 

Nhỡ 3

30/30

100%

28/30

93,3%

27/30

90%

29/30

96,7%

28/30

93,3%

28/30

93,3%

28/30

93,3%

 

Toàn khối

90/90

100%

86/90

95,5%

83/90

92,2%

86/90

95,5%

86/90

95,5%

86/90

95,5%

86/90

95,5%

                                                Tam Kỳ, ngày 31 tháng  12  năm 2013

                             TTCM: Võ Thị Ngâu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                                                       BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

                                                                                       LỚP NHỠ 1 HỌC KỲ I

                                                                              Năm học: 2013-2014

TT

Tên lớp

Tỷ lệ chuyên cần

Tỷ lệ Bé ngoan

Phát triển thể chất

Phát triển

nhận thức

Phát triển

ngôn ngữ

Phát triển

Thẩm mỹ

Phát triển TC-XH

 

01

 

Nhỡ 1

30/30

100%

29/30

96,7%

28/30

93,3%

29/30

96,7%

28/30

93,3%

29/30

96,7%

29/30

96,7%

                            Tam Kỳ, ngày 27 tháng 12  năm 2013

                             GVCN:   Võ Thị Ngâu

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                                          BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

                                                                                     LỚP NHỠ 2 HỌC KỲ I

                                                                  Năm học: 2013-2014

TT

Tên lớp

Tỷ lệ chuyên cần

Tỷ lệ Bé ngoan

Phát triển thể chất

Phát triển

nhận thức

Phát triển

ngôn ngữ

Phát triển

Thẩm mỹ

Phát triển TC-XH

 

 

01

 

 

Nhỡ 2

 

30/30

100%

 

29/30

96,7%

 

28/30

93,3%

 

28/30

93,3%

 

 

29/30

96,7%

 

28/30

93,3%

 

29/30

96,7%

                                                        Tam Kỳ, ngày 27  tháng 12  năm 2013

                                                                    GVCN:  Nguyễn Thị Kim Dung

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   PHÒNG GD-ĐT TP TAM KỲ

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

                                             BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

                                                                         LỚP NHỠ 3 HỌC KỲ I

                                                                     Năm học: 2013-2014

TT

Tên lớp

Tỷ lệ chuyên cần

Tỷ lệ Bé ngoan

Phát triển thể chất

Phát triển

nhận thức

Phát triển

ngôn ngữ

Phát triển

Thẩm mỹ

Phát triển TC-XH

 

01

 

Nhỡ 3

 

30/30

100%

 

28/30

93,3%

 

27/30

90%

 

29/30

96,7%

 

28/30

93,3%

 

28/30

93,3%

 

28/30

93,3%

 

                                          Tam Kỳ, ngày  27  tháng 12  năm 2013

                                          GVCN: Tống Thị Nguyệt

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 


Tác giả: Trần Thị Kim Chi
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết khác
Liên hệ với nhà trường