Thư viện Download
 • LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ẤT MÙI 2015-lich-phan-cong-truc-tet-at-mui-2015-10946375.html
  | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Thạnh, ngày tháng 02 năm 2015LỊCH PHÂN CÔNG CBGVNV TRỰC TẾT ẤT MÙI ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2014-lich-cong-tac-thang-8-2014-10546194.html
  | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng năm 2014LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2014I. CÔNG TÁC ...
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6,7/2014-ke-hoach-cong-tac-thang-6-7-2014-10546190.html
  | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ TRƯỜNG MN SƠN CA Số: /KH-SCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Thạnh, ngày tháng năm 2014KẾ HOẠCH Nuôi dưỡng - Chăm sóc trẻ trong hè 2014I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014-lich-cong-tac-thang-5-2014-10391445.html
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GDĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 4 năm 2014LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014I. CÔNG TÁC TRỌNG ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2014-lich-cong-tac-thang-4-2014-10276333.html
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GDĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 4 năm 2014LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2014I. CÔNG TÁC TRỌNG ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014-lich-cong-tac-thang-02-2014-10137774.html
  | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng năm 2014LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2014I. CÔNG TÁC ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01-2014-lich-cong-tac-thang-01-2014-10037775.html
  | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 01 năm 2014LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2014I/ Công tác trọng tâm: 1. Trang trí theo chủ đề ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12-2013-lich-cong-tac-thang-12-2013-10016826.html
  | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 12 năm 2013LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2013I/ Công tác trọng tâm:1. Tổ chức các hoạt động kỷ ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013-lich-cong-tac-thang-11-2013-9810861.html
  | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 11 năm 2013LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2013I/ Công tác trọng tâm:1. Tổ chức các hoạt động chào ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013-lich-cong-tac-thang-10-2013-9725640.html
  | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 10 năm 2013LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2013I/ Công tác trọng tâm:1. Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2013-lich-cong-tac-thang-8-2013-9725635.html
  | 51 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 8 năm 2013LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2013I. Công tác trọng tâm:1. ...
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013-lich-cong-tac-thang-9-2013-9609865.html
  | 56 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MN SƠN CA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /LCT-SCTân Thạnh, ngày tháng 9 năm 2013LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2013I/ Công tác trọng tâm:1. Tổ chức các hoạt động ...
Liên hệ với nhà trường